موضوع: تفاوت فردی

عنوان: سبک های یادگیری

 

 
ما با یادگیرندگان متفاوتی مواجه هستیم.
این تفاوت فقط منوط به ظاهر، قد، وزن، شیوه صحبت کردن، شیوه خندیدن، شیوه راه رفتن و … نمی‌شود. البته که این تفاوت‌ها نیز برای ما مهم هستند. اما شاید خیلی فرایند تدریس ما را تحت تأثیر قرار ندهند.
همانطور که در تصویر ملاحظه می‌کنید، یکی از تفاوت‌های قابل توجه یادگیرندگان، سبک یادگیری آنان است.
این سبک‌ها که تعدادشان نیز کم نیست و از یادگیرنده‌ای به یادگیرنده دیگر تغییر می‌کند، نقش مهمی در فرایند تدریس ما دارد.

لذا شناخت این سبک‌ها و طرح‌ریزی فرایند تدریس مطابق آن‌ها برای هر معلمی یک ضرورت است.

  1. آوریل 2.2020 / 5:30 ب.ظ / پاسخ

    ممنون نکته جالب و قابل توجهی است