موضوع: خلاقیت

عنوان: جعبه خلاقیت

خلاقیت برای خودش دنیایی داره.
دنیایی پر از تکنیک‌های پرورش خلاقیت،
پر از روش‌هایی برای سنجش خلاقیت،
پر از ابزارهایی برای تبدیل کردن هر محیطی به یه محیط خلاقانه،
پر از فعالیت‌هایی برای وادار کردن آدما به خلاقانه فکر کردن و …

فرقی هم نداره معلم هستیم یا مدیر، مامان و بابا هستیم یا دوست و همکار، دانشجو هستیم یا استاد. تو هر نقشی هستیم، میتونیم سهیم باشیم تو خلاق بودن و خلاق کردن…