برگزاری اولین جلسه کارگاه تفکر خلاق

اولین جلسه از کارگاه «تفکر خلاق»

روز چهارشنبه مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ به همت «گروه منابع انسانی» مجتمع فرهنگی آموزشی تزکیه برگزار شد.


دکتر مرتضی رضایی زاده -عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و مدرس کارگاه- ابتدائا یک تصویر بزرگ از آنچه قرار بود در این مجموعه کارگاه تدریس شود، ارائه داد.
دکتر رضایی زاده در ادامه، با استفاده از یک پرسشنامه دیدگاه موجود همکاران را نسبت به «آنچه خلاقیت هست» و «آنچه خلاقیت نیست» ارزیابی کرد و خروجی این ارزیابی را در قالب یک گراف نمایش داد.

چیستی خلاقیت، عوامل مؤثر بر خلاقیت، تاریخچه خلاقیت، موانع آموزش خلاقیت و انواع برنامه‌های آموزشی خلاقیت برخی از مهم‌ترین سرفصل‌های این کارگاه بودند.
همچنین، در پایان جلسه اول کارگاه، دو تکنیک عملیاتی برای سنجش و پرورش خلاقیت دانش‌آموزان ارائه شد.