کارگاه آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم‌افزار پاورپوینت

کارگاه آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم‌افزار پاورپوینت،

روز دوشنبه مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ در مکان سایت دبیرستان مؤسسه فرهنگی آموزشی تزکیه برگزار خواهد شد.
مهندس مهسا ابراهیمی فر مدرس این کارگاه یک روزه خواهند بود.