کارگاه آموزش طراحی اینفوگراف‌های خلاقانه و ارائه‌های تأثیرگذار

کارگاه آموزش طراحی اینفوگراف‌های خلاقانه و ارائه‌های تأثیرگذار،

روز سه شنبه مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ در مکان سایت دبیرستان مؤسسه فرهنگی آموزشی تزکیه برگزار خواهد شد.
مهندس مائده نم نم مدرس این کارگاه یک روزه خواهند بود.