تیزر وبینار جستجو، ارزیابی و مدیریت اطلاعات اینترنتی

وبینار جستجو، ارزیابی و مدیریت اطلاعات اینترنتی،

روز یکشنبه مورخ ۲۹ تیر ۱۳۹۹ در فضای اسکای روم به همت گروه منابع انسانی مؤسسه فرهنگی آموزشی تزکیه برگزار خواهد شد.
دکتر امیر رضا اصنافی -عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان تهران – مدرس این وبینار سه روزه خواهند بود.