برگزاری کارگاه اِکسیر یادگیری

اولین رویداد آموزشی «گروه منابع انسانی» مجتمع فرهنگی آموزشی تزکیه در دو جلسه ۳ ساعته روزهای یکشنبه مورخ ۲۷ مرداد و ۳ شهریور برگزار شد.


 

«اِکسیر یادگیری» عنوان اولین کارگاهی بود،
که مجتمع تزکیه با هدف ارتقای مهارت یادگیری همکاران خود در همه مقاطع تحصیلی برگزار کرد.
دکتر حامد حسینی ضرابی -دانش‌آموخته دکتری علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی- مدرس این کارگاه بود.